A A A contrast contrast

Henvisning til logoped

Logoped

 

Logoped: Margrethe Skille
Besøksadresse: Familiens hus, Carl Gulbransons gt. 4, 7800 Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 959 88 106
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Henvisningsskjema - logoped

 

Logopedisk undervisning og behandling er spesialpedagogisk arbeid. Med bakgrunn i pedagogikk, gjennom undervisning og behandling, skal logopeder arbeide med diagnostisering, kommunikative prosesser og forebyggende tiltak til beste for mennesker som har disse vanskene.

Det er viktig å komme tidlig i kontakt med logopeden. Dette kan gjøres gjennom helsestasjon, barnehage, skole, voksenopplæringssenter, sykehus, ppt og kommuneadministrasjon.

 • Hva arbeider logopeder med?

  • Språkvansker hos barn
  • Språkutvikling hos barn med forskjellige syndrom
  • leppe-, kjeve-, ganespalte
  • Uttalevansker
  • Dysartri
  • Stamming og løpsk tale
  • Afasi
  • Stemmevansker
  • Spise- svelgevansker
  • lese- og skrivevansker
  • Kommunikasjonshjelpemidler
  • Cochlea implanterte

  Språkvansker hos barn

  Gjelder både språkforståelse og talespråk, og kan vise seg på flere områder:

  logoped

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Barn kan ha vansker på et eller flere av disse områdene og er i risikogruppe for å utvikle lese- og skrivevansker.

  For mer informasjon om lese og skrivevansker:

  Lesesenteret Universitetet i Stavanger

  Afasi

  Skyldes skade i hjernen etter

  • hjerneslag
  • svulst
  • hodeskade ved ulykke

  Kan vise seg ved vansker med

  • å snakke
  • å forstå tale
  • å lese og/eller skrive

  Stemmevansker

  Feil bruk av stemmen

  • tretthet/heshet
  • svak stemme
  • bortfall av stemme

  Sykdom/skader

  • knuter på stemmeleppene
  • Parkinsons, MS, ALS, CP, hjerneslag, laryngectomi, lungesykdommer

  Uttalevansker

  Uttalevansker er vansker med å si ord slik det forventes i forhold til alder.

  Det kan for eksempel være

  • vansker med å si enkelte språklyder
  • problemer med nasal tale
  • lesping
  • nedsatt funksjon i taleapparatet
  • vansker med å skille språklyder

  Taleflytvansker

  • Stotring
  • Stamming (gjentakelser, forlengelser, blokkering av lyder)
  • Løpsk tale (hurtig taletempo)
Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099