A A A contrast contrast

Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

Opplæringsloven, § 2-13, beskriver at det kan gis privat opplæring i heimen.

Dersom foresatte ønsker å gjennomføre hjemmeundervisning for sitt/sine barn, sendes en skriftlig melding til den skolen barnet/barna har sin bostedsadresse. Fullt navn på elev med fødselsnummer og bostedsadresse må oppgis. Det må også oppgis tidspunkt for oppstart av hjemmeundervisningen. Dersom begge foresatte har omsorg for barnet, skriver begge under brevet.

 

Skolen følger opp med å gi en skriftlig tilbakemelding om mottatt melding, normalt innen tre uker etter at henvendelsen er mottatt fra heimen. Skolen tilbyr å bistå med lærerbøker/materiell – etter nærmere avtale med foresatte. Dersom det evt. er behov/ønske om datautstyr/programvare, må foresatte selv bære kostnadene for dette.     

Den private hjemmeundervisningen skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Begrepet «tilsvarende undervisning» bygger på prinsippet om opplæringsplikt, og ikke skoleplikt. Barn og unge skal gjennom opplæring i hjemmet få en mulighet til å tilegne seg tilsvarende kunnskaper som i den offentlige grunnskolen. Det innebærer et krav om at læreplanverket skal følges.

Etter opplæringsloven § 14-3, har kommunen hjemmel til å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Bestemmelsen innebærer at kommunen både har en rett og en plikt til å føre slikt tilsyn. Rektor har ansvar for at det føres tilsyn. Kommunen (skolen) kan også kalle inn til særskilte prøver. Dersom utbyttet av heimeopplæringa ikke er tilfredsstillende, må foreldre skrive barnet inn i den offentlige skolen. Kommunen kan også kreve at eleven skal gå i skolen dersom krav som framgår av lov og forskrifter ikke blir oppfylt.

For nærmere informasjon/spørsmål, ta kontakt med aktuell rektor eller oppvekstadministrasjonen i kommunen.

Privat hjemmeundervisning - informasjon fra udir.no

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099