1. Fortell alle som bor i huset om at feieren kommer.

2. Pass på at alle ildsteder er avslått/slukket.

3. Steng/tett alle ovnsdører, luker og spjeld for å unngå støv og sot. Dekk gjerne ildstedet og gulvet under sotluka. NB Hold spjeld og trekker i ildsted stengt når ildstedet ikke er i bruk!

4. Såfremt det er montert ildsted i boligen, skal det tilrettelegges for feiing iht. Brannlovens Forskrift om brannforebygging §6, tredje avsnitt. Det kan tilrettelegges for feiing fra feieluke i husets øverste etasje eller fra tak. Ved feiing fra tak, anbefaler vi montering av typegodkjent takstige/trinn som er forskriftsmessig festet.  Benyttes takstige/trinn, må husstige settes opp og sikres mot glidning. 

5. Les nøye informasjonen du har mottatt, og ta gjerne kontakt, enten med feieren eller feiervesenet dersom du har spørsmål. Det sendes ut sms, før feiing og tilsyn skal utføres.  Kontaktinformasjon som feierne kan treffes på, står på hjemmesiden

7. Sørg for at feieren får tilgang til hele fyringsanlegget for å utføre feiing og fjerning av sot.

8. Sørg for at feieluker/sotluker som er innelåst i boder på loft (eller loftsleilighet) eller kjeller er tilgjengelige og godt belyst.

    jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebygging og tilsyn §6, tredje avsnitt.

9. Skal det utføres tilsyn, er vi avhengig av at du som huseier, eller andre, er hjemme slik at vi får tilgang.

10. Der det er gassfyrte ildsteder må du sørge for at servicekontrakten er tilgjengelig.

11.Du må ha monteringsveiledning for ildstedene tilgjengelig.

12. Du som huseier er ansvarlig for å slå av/på takvifte før/etter feiing.