Leirskoleopphold

Kontaktinformasjon

Namsos ungdomsskole har ansvar for leirskoletilbudet i Namsos.

Kontaktperson: Stian Myrvik
E-post: stian.myrvik@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan brukes til leirskole.

I Namsos er Langvassmoen kommunens leirskole. Namsos ungdomsskole organiserer kommunens leirskoleopplegg.

Kommunen har egne leirskolelærere. Skolene og foresatte blir i god tid informert om tidspunkt for gjennomføring av leirskoleoppholdet og om bekledning/utstyr elevene må ha med seg.

Målgruppe

Elever i grunnskolen på 6. og 10. årstrinn.

Lover og forskrifter

Fra skolestart 2019 har skolen plikt til å tilby leirskoleopphold for alle elever.

Opplæringsloven § 13-7b (Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur)

Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 10-3 (Personell ved leirskoler)

Forskrift til opplæringsloven kap. 8 (Ulykkesforsikring for elever)

Veiledning

Et leirskoleopphold bør være nøye planlagt slik at elevene er godt forberedt. Leirskolen sender gjerne ut liste med hva du må ha med deg av klær og utstyr.

Er du engstelig for å sove borte, blir lett kvalm på buss eller gruer deg for noe ved leirskoleoppholdet? Bruker du medisiner eller har behov for tilrettelegging? Snakk med læreren din, helsesykepleier (helsesøster) eller sosiallærer ved skolen. Læreren og leirskolen kan være litt ekstra oppmerksomme på deg og hjelpe deg til å få en positiv opplevelse av oppholdet.

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Leirskole, fjellskole, kystleirskole, havleirskole, leirskoleopphold, leirskoleopplæring, skoletur, grunnskole, grunnskoleopplæring
DebugView   v2