Bolighygiene - veiledning om inneklima

Kontaktinformasjon

HjemmesideMidtre Namdal samkommune, Kommuneoverlegen 
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Saksbehandler: Per-Erik Arnø

Besøksadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs vei 10, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen kan på forespørsel gi veiledning vedrørende inneklimamålinger som kan kartlegge CO2-innhold, temperatur, relativ fuktighet, muggsopp, støv, luftskifte og radoninnhold i inneluft.

Målgruppe

Alle som eier eller leier bolig i kommunen.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Veiledning

Den som forespør beskriver inneklimaproblemet for Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region. Avdelingen kan hjelpe vedkommende til å ta stilling til om dette er noe som kan undersøkes nærmere ved måling. Ved ønske om måling, oppgis mulige leverandører av disse tjenestene. Forøvrig gis det råd om hvordan vedkommende kan bli kvitt problemene.

Saksbehandling

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til avdeling for miljørettet helsevern. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

innemiljø, inneklima, inneluft, boligklima, hygiene, renhold, helsevern, helserisiko, helseplager, luftkvalitet, midd, mugg, muggsopp, sopp, støv, svevestøv, svevepartikler, bakterier, fukt, fuktskade, råte, råteskade, radon, asbest, trekk, lufttemperatur, luftfuktighet, røyking, røyk, tobakk, tobakksrøyk, sigarettrøyk, sot, sotpartikler, os, peis, peisos

inneklima, temperatur, luftfuktighet, muggsopp, svevestøv

DebugView   v2