Radon – måling og tiltak

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Kommuneoverlegen 
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Saksbehandler: Per-Erik Arnø

Besøksadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs vei 10, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Av radon dannes såkalte "radondøtre". Ved innånding kan disse feste seg til bronkiene og luftveien og gi helseskadelig stråling. Høye konsentrasjoner innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc.

For alle nybygg skal det settes i verk tiltak som hindrer inntrenging av radongasser.

Husbanken har tidligere gitt tilskudd for tiltak mot Radon. I den sammenheng anbefalte husbanken 2 målinger (2 dosimetere) da det gir en bedre kontrolleffekt. Husbanken har for tiden ingen midler til slike tiltak.

Kommunen er behjelpelig med å veilede om hvordan målinger av radonkonsentrasjonen i eksisterende boliger kan foretas og hvor man kan henvende seg.

Vilkår

Kommuneoverlegen gir ved forespørsel informasjon om priser og prosedyre for radonmåling i boliger.

Kommuneoverlegen sender ut måleutstyr når målesesongen starter (ca. oktober). Pris:  300,- + mva pr. dosimeter.

Ved spørsmål om tiltak mot radon gir Kommuneoverlegen råd.

Målgruppe

  • Huseiere
  • Husbyggere

Veiledning

Måling i boliger:
Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Det skal måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Selve utplasseringen av måleutstyret kan du gjøre selv; følg veiledningen som skal følge med utstyret. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Målingene skal følge Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i boliger, og firmaet du kjøper målingen av bør svare "ja" på følgende kontrollspørsmål:

  • Tilbyr dere radonmålinger som følger Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i boliger?
  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset
  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

Tiltak for nybygg:
Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren.

Tiltak for eksisterende bygg:
Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer.

Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Det kan også ventileres i grunnen under huset med radon-brønn som fjerner gassen før den kommer opp i bygget.

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

strålevern, innemiljø, inneklima, stråling, radon, membran, ventilasjon, nybygg, gass, Statens strålevern
DebugView   v2