Helsestasjon 0-5 år

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen 
Telefon: 948 03 003
Sentralbord: 74 21 71 00

Leder helsestasjon: Hanne Lingen

E-post: postmottak@namsoskommune.no

Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølging av barnet på helsestasjonen. Dette er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om: 

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesykepleier (helsesøster) og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for mødre med nyfødte barn

OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

Vilkår

Alle barn og unge har rett til helsekontroll i kommunen. Foreldrene plikter å bidra til at barnet deltar i helsekontroller.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være lett å oppsøke, enten det gjelder små eller store problemer. Det betales ikke egenandel, heller ikke for barnevaksinasjonsprogrammet. For andre vaksinasjoner betales det egenandel.

Målgruppe

Alle barn i aldersgruppen 0-5 år, både egenfødte og adoptivbarn, og deres foreldre.

Lover og forskrifter

Veiledning

Når du har fått barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

Saksbehandling

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen . Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Helsestasjon, barselgruppe, helsesøster, helsesykepleier, helsetjenester, vaksine, amme, helseundersøkelser, utvikling, adferd, barsel, barseltreff, hjemmebesøk, søvn
DebugView   v2