Borgerlig vielse

Kontaktinformasjon

Servicetorget, Namsos samfunnshus
E-post
postmottak@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00
Besøksadresse: Namsos samfunnshus, Abel Meyers gate 12, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Her kan du bestille borgelig vielse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

En borgerlig vigsel er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn.

Fra januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt i kommunen.

Vilkår

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Vilkårene fremgår av ekteskapslovens kapittel 1 som bl.a. sier:

 • Personer under 18 år kan ikke gifte seg, selv ikke med samtykke fra foreldre.
 • Ingen kan tvinges til ekteskap mot sin vilje.
 • Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken.
 • Nytt ekteskap kan ikke inngås så lenge et tidligere ekteskap eller partnerskap består.

Tidligere inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved å sende søknad til Skatteetaten.

Hvem kan gifte seg borgelig i Namsos kommune?

 • Kommunen tilbyr borgelig vielse for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge.
 • Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vielse.

Målgruppe

Par som ønsker å inngå ekteskap (både av samme og motsatt kjønn)

Veiledning

Send inn nødvendige papirer til Skatteetaten i god tid før bryllupet:

 • Egenerklæring
 • Forlovererklæring
 • Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
 • Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Når prøvingsattesten er mottatt, kan dere bestille vielse i kommunen. Gyldig legitimasjon må legges fram.

 • Attesten er gyldig i fire måneder, og den må være gyldig på dagen når dere inngår ekteskapet. 
 • Dere er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.
 • Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill vielse her.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien.

Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Hvordan foregår seremonien?

Kommunestyresalen i samfunnshuset er inntil videre valgt som seremonirom. I tillegg kan vi tilby rom på kulturhuset, hvis det ikke er andre arrangementer der på ønsket tidspunkt. Disse to lokalene er gratis.

Namsos kommune har den holdning at vi skal være åpen for flere selvvalgte løsninger, så brudefolket kan også velge å vies på et annet sted i kommunen. Eventuelle ønsker om andre alternativ skal drøftes og avklares med vigsleren.

Kostnader ved andre lokasjoner og/eller ønsker som pynting, kulturelle innslag mv. er brudefolkets ansvar.

Tekst til vielsen (vigselsformular)

Kopi av gammel vigselsattest?

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Vigslere

Vigslere i Namsos kommune

Pris

Å gifte seg hos oss er gratis, men ønsker dere mer ut over selve vielsesritualet så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes og kostes av brudeparet selv

Saksbehandling

Sønadsfrist

Start prosessen i god tid før planlagt dato for seremoni, husk at både Skatteetaten og kommunen har behandlingstid på 2-3 uker.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Ekteskap, vielse, vigsel, giftemål, giftermål, partnerskap, bryllup, seremoni, ektestand, ektefelle, partner, gifte seg, hjonelag, hjonskap, bryllupsfest, borgerlig, ekteskapsinngåelse, vigsler
DebugView   v2