Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Namsos helsestasjon

Telefon:
948 03 003
Sentralbord: 74 21 71 00
Leder helsestasjonen: Hanne Lingen
E-post: postmottak@namsoskommune.no
Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan vi henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller til en spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Vilkår

Det skal være skolehelsetjeneste på alle skoler til og med videregående. Det gjelder både private og offentlige skoler.

Skolehelsetjenesten skal drive planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot både enkeltelever, grupper og skolemiljøet for øvrig. Skolehelsetjenesten har et ansvar for å medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan de kan mestre sitt eget liv og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner. I samarbeid med hjem og skole skal skolehelsetjenesten bidra til å fremme gode sosiale forhold og et godt miljø.

Målgruppe

  • Skoleelever under 20 år
  • Foreldre til skoleelever under 16 år

Veiledning

Du kan når som helst kontakte helsesykepleier. I tillegg har skolehelsetjenesten noen faste oppgaver.

Du vil bl.a. få tilbud om disse vaksinene fra barnevaksinasjonsprogrammet:

  • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (2. trinn)
  • Oppfriskningsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder – MMR-vaksinen (6. trinn)
  • HPV-vaksine, forebygging av livmorhalskreft (7. trinn, kun jenter)
  • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (10. trinn)

Du vil også bli kalt inn til måling og veiing mens du går på 3. trinn og 8. trinn. Målingen vil skje uten andre enn helsesykepleier til stede og resultatet deles ikke med andre.

Saksbehandling

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til skolehelsetjenesten. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

skolehelsetjeneste, helsesøster, helsesykepleier, barn, ungdom, skole, videregående, elever, helse, råd, veiledning, vaksinasjon, vaksine, veiing, måling, undersøkelse, prevensjon, rus, røyking, mobbing, pubertet, sykdom, fysioterapi, psykolog, barnevern, ppt, pp-tjeneste, pedagogisk-psykologisk
DebugView   v2