Kunnskapsprøven

Kontaktinformasjon

Kunnskapsprøven kan avlegges hos:
Namsos kommune, Servicetorget
Besøksadresse: Abel M. Meyers gt. 12, Namsos
Tlf. 74 21 71 00

E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven før virksomheten kan få alkoholbevilling. Blir du ansatt som styrer eller stedfortreder i en virksomhet som allerede har bevilling, må du bestå kunnskapsprøven før du begynner i stillingen.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Du må bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten søker eller har for å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Vilkår

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Har du tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter du Fylkesmannen for å avlegge kunnskapsprøven.

Lover og forskrifter

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 5 (Kunnskapsprøve)

Alkoholloven § 1-7c (Styrer og stedfortreder)

Veiledning

Kunnskapsprøven kan gjennomføres i kommunen. Opplysninger om kunnskapskrav fås i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøte for å avlegge prøven.

Informasjon om E-læringskurs som gjør deg godt forberedt til å bestå testen, finner du her:  Kunnskapsprøven 

Skal du ta Kunnskapsprøve for skjenkebevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Skal du ta Kunnskapsprøve for salgsbevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Læremateriell for kunnskapsprøven er nå tilgjengelig på www.vinn.no.

Det må betales et forskuddsgebyr på kr 400,- for hver avlagt prøve. Gebyret er momsfritt, og fakturaen er gebyrfri.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen et bevis. Dette er dokumentasjon på at du har kunnskap om alkohollovgivningen som er nødvendig for å ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Klage

Du har ingen klagemulighet, men du kan ta prøven på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Alkoholsalg, bedrift, eksamen, servering, alkohol, salg, skjenking, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, vandel, prøve, test, bevis, bevilling, virksomhet, pub, bar, kro, restaurant, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, hotell, pensjonat, dansested
DebugView   v2