Fastlege

Kontaktinformasjon

Bakklandet legekontor:
Adresse: Sverres gate 23, 7800 Namsos
Åpningstider: man-fre 08.30-11:45 og 12.30-14.00
Telefon: 74 20 90 40

SMS: Start tekstmelding med BAKKLANDET+Fødselsdato, navn, grad av hast (unngå sensitiv informasjon) til telefonnummer 2097. Tjenesten koster kr 6,- pr. mottatte melding.

Du kan også bruke appen HelseRespons.

Følgende leger er tilknyttet legekontoret: Jannike Reymert, Pål Tveter, Svenn Morten Iversen, Åse Kopreitan Nordseth

Hjemmeside

 

Robrygga legekontor
Adresse: Sverres gate 77, 7800 Namsos
Besøkstider: man-fre 08.30-15.30
Telefontider: man-fre 09.00-14.00
Telefon: 74 22 65 20

SMS:Start tekstmelding med Robrygga+Fødselsdato, navn og evt. annen informasjon til telefonnummer 2097. Tjenesten koster kr 6,- pr. mottatte melding.

Du kan også bestille time/resept eller gjøre en henvendelse via ePortal

Følgende leger er tilknyttet legekontoret: Jan Laugen, Jon Frode Tranaas, Mariann Geving, Morten Hofstad.

Hjemmeside

 

Namsen legesenter:
Adresse: Navarvegen 19, 7820 Spillum
Åpningstider: man-fre 08-12 og 12.30-15.30
Telefon:74 21 80 80
Telefontider: 08:30-11:30 og 12:30-14:30

SMS:Start tekstmelding med SPILLUM+Fødselsdato, navn og evt. hva det gjelder til telefonnummer 2097. Tjenesten koster kr 6,- pr. mottatte melding.

Følgende leger er tilknyttet legekontoret:
Haldor Tømmervik Holien, Maria Michaela Lahner, Andreas Rye, Håvard Solhaug.

 

Bytte fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.

Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Du kan beholde fastlegen din om du kommer på sykehjem, men må bruke sykehjemslegen så lenge du oppholder deg der.

Det er anledning til å bytte fastlege to ganger i året.

Barn under 16 år har stort sett samme fastlege som mor. De som har fylt 16 år, velger selv fastlege. De som ikke ønsker å bli knyttet til en fastlege, eller som ønsker å benytte en lege som ikke er knyttet til fastlegeordningen, står fritt til å gjøre det. I slike tilfeller vil egenandelen for legetjenester være høyere.

Fastlegen skal ta imot sine pasienter innen rimelig tid. Fastlegen skal også ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp på dagtid, og evt. foreta sykebesøk. Fastlegene kan ha et eget telefonnummer for øyeblikkelig hjelp, i tillegg til sitt ordinære telefonnummer. Trenger du øyeblikkelig hjelp utenom åpningstiden hos fastlegen kan du ta kontakt med legevakten.

Dersom du er usikker på fastlegens vurderinger og behandling, er det mulig å søke råd hos en annen lege. Hvis du er misfornøyd med behandlingen fastlegen gir, kan du klage til Helsetilsynet.

Helsetilsynet finnes hos Fylkesmannen i hvert fylke.

Egenandel må betales ved besøk hos lege og ved uttak av medisiner på apotek. Egenandelen kan variere. Vanlige medisiner, som ikke fås på blå resept, betales det full pris for. Legen og HELFO kan gi opplysninger om egenandeler og om betingelsene for å komme inn under ordningen med frikort.

 

Målgruppe

  • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer

Veiledning

Du velger fastlege ved å:

  • logge deg inn på Min fastlege (krever pålogging), eller
  • ringe Fastlegetelefonen 800 HELSE (800 43 573)

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet.

Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen. Du kan velge å bytte til en av disse eller beholde fastlegen du allerede har.

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Legejournalen din vil ikke automatisk bli overført til den nye fastlegen. Du må selv kontakte din tidligere fastlege for å få journalen overført. Den tidligere fastlegen din kan ta betalt for slik overføring.

Saksbehandling

Klage

  • Er du misfornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.
  • Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass.
  • Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen.
  • Er du misfornøyd med fastlegens arbeid, kan du klage til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Legetjeneste, legeerklæring, legetime, legevakt, legeattest, doktor, familiedoktor, familielege
DebugView   v2