Avsluttede høringer

Si din mening om kulturminneplanen!

Dette er den første kulturminneplanen for Namsos kommune. Planen tar i utgangspunktet for seg nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Dette er kulturminner kommunen har et forvaltningsansvar for. 

Kulturminner Namsos kommune

Si din mening! - Formannskapets protokoll - Budsjett og økonomiplan for 2019

Her er budsjett og økonomiplan for 2019 slik formannskapet ønsker at det skal vedtas. Du finner også forslagene til priser på ulike kommunale tjenester her.

Er det noe du vil at kommunestyret skal ta hensyn til når de vedtar disse sakene?

Da må du komme med din mening innen 12.12.18.

Formannskapets protokoll - Budsjett og økonomiplan for 2019

Flyfoto, Namsos sentrum

Si din mening om plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni

Ser vi bort fra Namsos by så har store deler av Nye Namsos et av Trøndelags dårligste bredbåndstilbud.  Vi har kommet på etterskudd i utbyggingen, og det er viktig at det blir iverksatt tiltak for å henge med i utviklingen. For å kunne framstå som et attraktivt område, så kreves en stadig bedre digital infrastruktur.  Viktigst er dette i nærings- og bostedsammenheng, men også for hytte og fritidsboliger er god bredbåndstilgang viktig.

Høringsutkastet kan du lese her

Høringsfrist: 29. november 2018

Illustrasjon, bredbånd og mobiltelefoni