A A A contrast contrast

Infoskriv

Felles infoskriv

I den tiden du er elev hos oss ønsker vi å legge til rette for at du får:

 • En best mulig faglig og personlig utvikling
 • En aktiv og meningsfylt fritid
 • Et grunnlag for varige aktivitets- og yrkesvalg innen de områdene vi gir tilbud om
 • Oppleve trivsel og mestring 

Undervisningen foregår hovedsakelig i grupper og hver time varer 45 minutter. Innen noen disipliner kan det være aktuelt med enkeltundervisning, og undervisningstid vil da bli mindre enn 45 minutter (minimum 22 min). For å gi en mest mulig tilpasset undervisning vil også undervisningslengde innen enkelte disipliner kunne variere noe etter alder.

 

 

Vilkår:

 • Påmeldingen er bindende.
 • Dersom du likevel ønsker å si opp plassen, må dette gjøres skriftlig (eget skjema) i løpet av året.
 • Elevpenger betales 2 ganger i året, og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av året.
 • Det kan innvilges permisjon etter søknad
 • Pris på elevpengene fastsettes av kommunestyret. 

Priser

 

 

I informasjonsheftet kan du bl.a. lese mer om:

 • Hva kan brukerne av kulturskolen forvente?
 • Kulturskolens forventninger av eleven.
 • Kulturskolens forventninger av foresatte.

MP900422721[1].jpg


Kontaktinformasjon:

 

 

Sms fra vårt elevsystem står med avsender 1938

Kontakt kulturskolen:

Sentralbord 74 27 15 00

Rektor Lars Øivind Meland 913 30 590

Ass. rektor Terje Vie 905 92 993

Fagansvarlig dans Lindsey Higgins  913 57 158  

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099