A A A contrast contrast

Karakterer og evaluering

Karakterer og evaluering

Alle elever i skolen har rett på vurdering, underveisvurdering og sluttvurdering. Det er skoleeier som er ansvarlig for at elevene får sin rett oppfylt.

 

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter. Sluttvurderingen kan gis i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

For informasjon om karakter og vurdering les mer

Nasjonale prøver i grunnskolen
Prøvene skal gi informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter er i samsvar med målene i læreplanene. Skolen, kommunen og de nasjonale myndighetene skal bruke denne informasjonen i arbeidet med å forbedre kvaliteten på opplæringen.

Resultater fra nasjonale prøver for hele landet, fylker og kommuner ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted skoleporten les mer

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099