Avdelingen gir deg informasjon om blant annet oppmålingsforretninger, grenseavklaring/påvisning, grensejustering, sammenføying av eiendommer, adressering, seksjonering og kart.  Avdelingen har generell veiledningsplikt i eiendomsspørsmål.

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkeloven og seksjoneringsloven.

Avdelingen har generell veiledningsplikt i eiendomsspørsmål.