Vann/avløp

Vannavgift pr. m3: 11,84 kr inkl. mva
Priser ekskl. mva 9,47 kr

Nettleie vann pr. abonnement: 1 698,75 kr inkl. mva
Priser ekskl. mva 1 359,00 kr

Avløpsavgift pr. m3: 18,25 kr inkl. mva
Priser ekskl. mva 14,60 kr

Nettleie avløp pr. abonnement: 2 822,50 kr inkl. mva.
Priser ekskl. mva 2 258,00 kr

Renovasjon

Abonnement 140 l: 4.265,00 kr. inkl. mva.
Pris ekskl. mva. 3.412,00 kr

Abonnement 240 l: 4.750,00 kr. inkl. mva.
Priser ekskl. mva. 3.780,00 kr

Abonnement 360 l: 5.415,00 kr. inkl. mva.
Pris ekskl. mva. 4.332,00 kr

Renovasjon samarbeidsløsning overflate bunntømte containere og nedgravde containere(10 % reduksjon)
4.265,00 kr. inkl. mva., pris ekskl. mva. 3.412,00 kr 

Renovasjon for fastboende på øyer uten fast renovasjonsordning (50 % av std. ab.)
2.425,00 kr. inkl. mva., pris ekskl. mva. 1.940,00

Renovasjon med abonnement med årlig fritak (20 % av std. ab.)
982,50 kr. inkl. mva, pris ekskl. mva. 786,00

Fradrag for hjemmekompostering: 250,00 kr. Inkl. mva.
Pris ekskl. mva. 200,00 kr

Hytterenovasjon: 982,50 kr. Inkl. mva.
Pris ekskl. mva. 786,00 kr

Hytterenovasjon med reduksjon: 752,50 kr. Inkl. mva.
Pris ekskl. mva. 602,00 kr

Skifte av beholder, pr. beholder
250,00 kr. Inkl. mva., pris ekskl. mva. 200,00 kr.

 

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg

Plassering av stativ/beholder mellom 20-30 m: 375,00 kr inkl. mva.
Tillegg ekskl. mva 300,00 kr

Plassering av stativ/beholder mellom 30-50 m: 500,00 kr inkl. mva.
Tillegg ekskl. mva 400,00 kr

Plassering av stativ/beholder mellom 50-60 m: 750,00 kr inkl. mva.
Tillegg ekskl. mva 600,00 kr

Plassering av stativ/beholderover 60 m: 1125,00 kr inkl. mva.
Tillegg ekskl. mva 900,00 kr
 

Avfallsmerke for ekstrasekk (selges i mange butikker) for kr 30,- pr. stk. Oversikt salgssteder.

Tømming slamavskillere

Tømming og etterbehandling kr 1.300,- eks. mva. pr. slamavskiller.
Pris inkl. mva. kr 1.625,-.

Fastsatte forfallsdatoer

Kommunale eiendomsavgifter: 20.03., 20.06., 20.10.

Husleier, barnehage, SFO, bo- og servicesenter: 20. i hver måned

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet: 20.02., 20.04., 20.06., 20.08., 20.10., 20.12.

Grunnleier Namsos kommune: 20.09.

Grunnleier Fossbrenna og Lauvhammeren: 20.01.

Parkering: Innen 3 uker fra forseelsen

Andre betalinger: Etter anvisning på faktura

Har du betalingsvansker?

Har du betalingsvansker, ta snarest kontakt med regnskapsavdelingen, tlf.:  948 56 888
E-post:  innfordring@mnsk.no

 

I fellesskap finner vi en løsning!

Månedlig betaling av kommunale eiendomsavgifter?

Ved tegning av avtalegiro tilbyr vi nå månedlig betaling av kommunale eiendomsavgifter. Dette kan for mange bety at økonomien blir mer oversiktlig. 

Dato for trekket er den 20. i hver måned. Det er ikke mulig å velge en annen dato for trekk.

Ønsker du å benytte tilbudet eller ønsker ytterligere informasjon?

Ta kontakt med regnskapsavdelingen på tlf. 948 56 888
E-post:  innfordring@mnsk.no


Det er fortsatt mulig å motta faktura, men denne vil som tidligere komme 3 ganger i året.

Purringer, tvangssalg, tvangsinnfordring

  • Ved 1. gangs purring og inkassovarsel på ubetalte fakturaer påløper purregebyr på kr  70,- for hver purring.
  • Ved betalingsoppfordring påløper kr 210,-.
  • Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med til en hver tid gjeldende rentesats, som tillegges neste faktura.

Ved ubetalte eiendomsavgifter og har kommunen såkalt legalpant i eiendommen.
Dette betyr at ubetalte krav kan dekkes gjennom tvangssalg av eiendommen uten tinglysing av kravet. Betydelige gebyrer påløper.