A A A contrast contrast

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Namsos KFU består av 8 medlemmer representert med en person fra hver enkelt skole i Namsos kommune. Vi har startet møtevirksomhet og jobber nå med politisk forankring.

KFU´s oppgave er:

 • Fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen.
 • Være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø.
 • Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen.
 • Arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte.

Leder: Nina Olsen, mokemn@hotmail.com
Nestleder: (ikke valgt ny)

Vedtekter Namsos KFU 2013

Årsrapport KFU skoleåret 2012-2013

Referater fra møter i KFU

Spørsmål FAU/KFU kan stille kommunepolitikerne før valget 2015

Her finner du lenke til Foreldreutvalget for grunnskolen

 

Miljøpermer:
Barneskolen
Ungdomsskolen

 

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099