A A A contrast contrast

Kretsgrenser

Kretsgrenser

Skolekretser

Kommunen er delt inn i seks skolekretser, med faste kretsgrenser. Det betyr at elever skal skrives inn og gå på skole i den kretsen de bor.

Otterøy 
Hele øya (postadresse Fosslandsosen)

Sørenget 
Alt nord for "Lænnakorsen", samt Namsos-delen av Elvalandet

Vestbyen 
Sør for "Lænnakorsen", grendene Lend, Toddum, Hals og Havika. Grense mot øst: fram til Vikatunellen.

Namsos 
Jfr. grense mot Vestbyen. Alle skolestartere i Vika tilhører Namsos. Grense mot Høknes: området Saltbuvegen og Bjørumsbrekka. Alle i Kjærlighetsstien tilhører Namsos. I tillegg Larsheimen, Brannfjellvegen, Brinken og Daltrøa

Høknes 
Jfr. grense mot Namsos. Bangdalen tilhører Høknes. Grense mot Bangsund er Barstadelva på Sævik

Bangsund
Jfr. grense mot Høknes. Grenser mot Namdalseid kommune

Kan vi velge en annen skolekrets?

Skoletilhørighet utenfor egen skolekrets

Formål: Sikre at elever og foresatte får lik behandling når de søker om å få gå på annen skole enn den de tilhører.

Ansvar: Rektor på den skolen eleven går.

Referanser: OpplæringslovaOpplæringsloven § 8-1

Hovedregel:

Hovedregelen er at elevene skal gå på den skolen de tilhører i henhold til kretsgrensene og bostedsadresse. Særskilte grunner kan gi grunnlag for å gå på skole i annen krets enn den man naturlig tilhører.

Saksgang ved søknad om unntak fra hovedregelen:

 1. Foresatte sender søknad om skolegang på aktuell skole til skolen hvor eleven går.

 2. Ansvarlig rektor gjør en vurdering på bakgrunn av søknaden. Hvis det er ønske om skolebytte drøfter rektorene på gjeldende skoler saken. Grunnlag for å gå på annen skole utenfor egen skolekrets er:

 • Helserelaterte - eller spesielle faglige behov kan være grunnlag for innvilgelse av en søknad – uttalelse fra PPT eller lege kreves.

 • Hvis eleven skal begynne eller går i 7. kl. eller 10. kl så er det grunnlag for innvilgelse av søknaden (søker siste semester i 6. eller 9. kl) hvis den gjelder fortsettelse på samme skole. (Unntaket for 7. trinn gjelder ikke for kombinertskolene)

 1. Ansvarlig rektor gjør enkeltvedtak, som kan påklages iht forvaltningslovens bestemmelser.

 2. I de tilfeller hvor et vedtak kan medføre klassedeling skal saken drøftes med oppvekstsjefen før vedtak fattes.

Delt omsorg - hvilken krets tilhører barnet?

Hvis foresatte ikke bor sammen, og har delt omsorg for barnet, er regelen slik:

Elever skal gå på den skolen som bostedsadressen tilhører. Selv om foresatte har delt omsorg, vil barnet ha en fast adresse som er oppført i Folkeregisteret. Det er denne adressen som avgjør hvilken skolekrets eleven tilhører.

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099