Kulturenheten skal legge til rette for et allsidig og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere i Namsos kommune.