Kulturhuset består i dag av hovedarenaene bibliotek, kunstmuseum og sal/scene. I tillegg er det stor aktivitet av kommunens lag og foreninger. Årlig arrangeres det ca. 180 åpne arrangement i bygget. Vi søker etter en driver av serveringstjenester i bygget som også kan være en samarbeidspartner når det gjelder utvikling av nye kulturkonsepter der servering inngår.

Pr i dag er serveringstilbudet i huset åpent i forbindelse med arrangement, men vi søker en driver som på selvstendig basis kan utvikle serveringskonseptet til også å omhandle utvidede åpningstider. All utvikling av et serveringskonsept i kulturhuset forutsetter forståelse for og nært samarbeid med de aktørene som er i huset pr. i dag.

Vi søker etter en serveringsaktør som kan utvikle og yte serveringstjenester etter følgende kriterier:
 

 1. Levere et tilpasset serveringstilbud i forbindelse med alle arrangement i kulturhuset
 • Levere serveringstjenester til alle arrangement som planlegges i bygget. Serveringstilbudet skal være tilpasset det enkelte arrangement og den profilen arrangementene har
 • Initiere egne arrangement der kultur og servering er knyttet sammen
 • Levere et bartilbud som til enhver tid er tilpasset det publikum som deltar på de arrangementer som tilbys
 1. Catering
 • Levere cateringtjenester til møter og arrangement i kulturhuset
 • Servering i forbindelse med større konferanser og møter i kulturhuset
 • Levering av backstageservering i forbindelse med arrangement
 1. Kantinetjenester
 • På sikt kan det vare aktuelt å etablere et kantinetilbud i kulturhuset. Dette er ikke en forutsetning ved denne utlysningen, men det er ønskelig at dette kan vurderes på sikt
   

Tilbusdinnhold:

Tilbudet skal leveres skriftlig og søknaden skal minimum inneholde:

 • Hvem som er ansvarlig eier, og hvem som vil være ansvarlig tjenestetilbyder. Organisasjonsnummer oppgis
 • En beskrivelse av hvordan tilbyderes ser for seg å imøtekomme punktene som er beskrevet ovenfor
 • En beskrivelse av egne ideer og planer, og hvordan disse kan sys sammen med den eksisterende driften i kulturhuset
 • En beskrivelse av hvorfor tilbyderen vil være næringsdrivende i et kulturhus
 • Eventuelle reservasjoner
 • Andre opplysninger som søkeren mener er relevant for behandlingen av søknaden
   

Valg av tilbyder:

Valg av tilbyder baseres på det tilbudet og ideskissen som legges fram i søknaden. Hovedvekt legges allikevel på punkt 1 og 2 i søknadskriteriene. Tilbyder som viser til kunnskap om og interesse for kulturfeltet, de verdier de eksisterende aktører i bygget står for, og som har ideer om kulturell utvikling vil bli prioritert. Vi forbeholder oss retten til å forhandle og inngå avtale med den søker som samlet gir det mest fordelaktige og tilpassede konsept for kulturhusdrift.

Prosjektering og oppstart så snart som mulig og etter nærmere avtale.
 

Søkeprosess:

Søkere som ønsker ytterligere informasjon og/eller har behov for befaring bes ta kontakt med virksomhetsleder for kunst- og kulturformidling, Roger Grande, på tlf. 958 58 167 eller på e-post roger.grande@namsos.kommune.no.

Skriftlig søknad sendes til: Postmottak Namsos Kommune, Postboks 333, 7801 Namsos, eller til postmottak@mnsk.no. Søknaden merkes: Søknad Kulturkafeen V/Roger Grande

Søknadsfrist er 12. mai 2019