Elektronisk søknadsskjema

Illustrasjon kulturmidler

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet der frivilligheten står i sentrum. Fordelingen av kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger foretas av Oppvekst, omsorg og kultur etter søknad fra lagene og administrativ saksbehandling.

De vedtatte kriterier for den enkelte kategori legges til grunn. Tildelingen skal normalt skje i juni hvert år. Retningslinjene er revidert og vedtatt i Namsos oppvekst, omsorg og kultur 13.09.2018. Vi anbefaler at du leser retningslinjene før elektronisk søknadsskjema fylles ut.

 

  • Ved manglende dokumenter eller ufullstendig søknad vil søknaden ikke bli behandlet.
  • Søknader som leveres etter fristen vil heller ikke bli behandlet.
  • Det forutsettes at lagene som søker har organisasjonsnummer. Hvis ditt lag/din forening ikke har org. nr. er det en enkel prosess å få ordnet dette hos Brønnøysundregistrene.

Informasjon fra Enhetsregistret til lag og foreninger

Samordnet registermelding (registrering krever innlogging på Altinn)

Søknad fylles inn i elektronisk søknadsskjema, og alle vedlegg lastes opp i samme prosess.