A A A contrast contrast

Aktuelt

Leseopplæring i Namsos kommune

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig leseprosjekt

Jente i treet
Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig prosjekt for å bedre elevenes lese- og skriveferdigheter. Dette for å bedre elevenes læringsutbytte og i det lange løp minske frafallet ved den videregående opplæringen. Prosjektets målgruppe omfatter alle barn og unge fra barnehage og ut grunnskolen.

Leseopplæring, Namsos kommune 1.-4. klassetrinn fra og med skoleåret 2016/2017.

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig prosjekt for å bedre elevenes lese- og skriveferdigheter. Dette for å bedre elevenes læringsutbytte og i det lange løp minske frafallet ved den videregående opplæringen. Prosjektets målgruppe omfatter alle barn og unge fra barnehage og ut grunnskolen.

Prosjektets faglige forankring og oppfølging ivaretas av Statped Sør - øst ved veileder Vigdis Refsahl og leseveilederne Trine Frydenlund og Trine Ahlin ved PPT.

Det er stor enighet i etablerte forskningsmiljø om hva som gir en god leseutvikling hos elevene og hvordan man best mulig forebygger lese- og skrivevansker. Prosjektet har som mål å bidra til at forskning omgjøres til levende pedagogikk i hvert klasserom og til hver elev.

For dere som foreldre/foresatte, vil den mest synlige forandringen være starten i 1.klasse hvor det først og fremst handler om å styrke barns skriftspråklige beredskap, det vil si de språklige ferdighetene som lesing og skriving «trekker på». Et språklig rikt miljø i fem- til åtteårsalderen blir da et miljø hvor man:

 • Aktivt og daglig anvender nye ord og snakker om hva de betyr- også abstrakte ord, sjeldne ord og metaforer

 • Bevisstgjør barn på ords lydstruktur, men også på andre sider ved språket

 • Stimulerer til å forstå og bruke språket på en situasjonsuavhengig måte; man snakker om ting, hendelser og mennesker som ikke fysisk er til stede («der –og-da» kommunikasjon)

 • Inviterer barna til å skape tekster, ved diktering til en voksen eller ved å skrive eksperimenterende selv. Delta i lesing ved høytlesing, logolesing (kjenne igjen f.eks. skilt som «Rema» og «leser») og selvstendig lesing.

Den mest merkbare forandringen for foreldre/foresatte er at den formelle læringen av bokstaver ved at bokstaver og avkoding overføres direkte fra lærer til elev gjennom målrettet undervisning. Dette erstattes av funksjonell læring hvor eleven i større grad oppdager språklige detaljer og viktige sammenhenger mellom tale og skrift gjennom utforskning. Ferdighetene utvikles underveis fordi de er nødvendige og lærer legger planmessig til rette for slik utforskende læring gjennom tilpassende aktiviteter, dialog og utviklende støtte. Forskning har vist at dette øker leseferdighetene og gir en positiv innvirkning på hvordan de forholder seg til læringsaktiviteter på høyere klassetrinn.  Svært viktig i denne sammenhengen er at metoden forebygger lese- og skrivevansker og bedrer opplæringen til barn med dysleksi i familien (Jørgen Frost 2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktigste støtten du kan gi barnet er dermed:

 1. Stimuler forfatteren i barnet, lytt til historier utover det som skjer her og nå. Vær nysgjerrig og spør, snakk og atter snakk. Hvem var der, når skjedde det, hvor skjedde det … så spennende.

 2. Vær nysgjerrig på ord sammen med barnet. Inviter barnet til samtaler om ord ved høytlesning og i ulike hverdagsaktiviteter. Få barnet ditt til å bli engasjert i ord.

 3. Lek med rim og regler, gamle og nye barnesanger

 4. La barnet tegne og fortelle, skrive lekeskriving og hemmelig skrift, når barnet lurer på hvordan bokstavene i ordet f.eks. «sol» ser ut, så viser du dette. Da har barnet oppdaget en viktig sammenheng og det blir godt forankret i barnet selv. Vær nysgjerrig på hva barnet vil fortelle og vær en god modell for skriftspråket ved å skrive handlelister, huskelister osv.

   

Lykke til med skoleeleven, sammen gjør vi dette til noe veldig bra for elevene i Namsos kommune.

 

Med vennlig hilsen

Svein-Arild Rye

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099