Midtre Namdal samkommune, Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. Formålet med ordningen er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling. Ordningen ledes av Midtre Namdal samkommunestyre.

Midtre Namdal samkommune, Utvikling betjener kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Namsos kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i ordningen.

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Overhalla kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. De svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.