Næringstomter

Spørsmål om ledige næringstomter?
Nils Hallvard Brørs, leder Kommunalteknikk og eiendom
nils-hallvard.brors@namsos.kommune.no
Tlf. 911 45 301

Næringsliv i Namsos

Namsos er handelsby nummer en i Nord-Trøndelag og Namsos-kjøpmennene ligger på omsetningstoppen i fylket. Dette gir et rikt utvalg av varer i mange forretninger og kjøpesenter. Likeså et koselig kafèmiljø, flere restauranter, pub, hotell og overnattingssteder. NA Namdals-Avisa har sin redaksjon i Namsos.

Næringslivet ellers er bredt sammensatt med bl.a. trelastindustri, bygg- og anlegg, transport, metallindustri, grafisk industri, næringsmiddelindustri, havbruk, forskning og primærnæringer. En ny sentrumsnær dypvannskai med ledige bakarealer er på plass.

Fra Namsos kan næringslivet nå markedene lettvint enten det benyttes bil, bane, båt eller fly, og infrastrukturen som hører med i byen, gjør det lett å drive næringsvirksomhet i Namsos. I tillegg har næringslivet i Namsos god tilgang på offentlige virkemidler for å starte næringsvirksomhet.

Vi har arealene, infrastrukturen og virkemidler som bidrar til at etablerere får en myk start. Den mest generelle ordningen er at Namsos-bedrifter nyter godt av en lav arbeidsgiveravgift - 5,1% - mot bortimot det tredobbelte i andre strøk av landet.

Det er også dette som kostnadsmessig betyr mest for den enkelte bedrift.
Både med tanke på arealer og bygg har kommunen forsøkt å legge tingene best mulig til rette for at Namsos kan være en attraktiv kommune å etablere seg i. Namsos kommune tilbyr industri- og næringslokaler gjennom Namsos industribyggeselskap. Mange benytter seg av muligheten til å leie bygningene i en oppbyggingsfase av firmaet. Dette betyr ikke at kommunen subsidierer husleien, men med leid lokale kan bedrifter konsentrere seg om å produsere og investere i utstyr og markedsføring, noe som er viktig for mange i oppstartingsfasen". Det er næringssjefen som på denne måten slår fast at Namsos bør være interessant med tanke på etablering av næringsvirksomhet.

Har du spørsmål om næringsliv/næringsvirksomhet i Namsos?
Midtre Namdal samkommune, Utvikling,
Tlf. 74 21 81 40
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
eller gå inn på Utviklingskontorets hjemmeside