A A A contrast contrast

Norskopplæring

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere/asylsøkere

Hva:Tilbud om norskopplæring, norsk med samfunnskunnskap, for voksne innvandrere.

 

Aktuelle tilbud er avhengig av tidligere skolegang:

SPOR 1: Tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang

SPOR 2: Tilrettelagt for deltakere med en del skolegang fra før

SPOR 3: Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning

Det utarbeides individuell opplæringsplan.

 

Hvem:
Voksne innvandrere med behov for grunnleggende opplæring i norsk dersom oppholdet i Norge er over 3 måneder. I samråd med grunnskolene kan også 16-åringer få tilbud om norskopplæring ved NOS.

Følgende gruppe innvandrere har ikke automatisk rett til undervisning:

 1. Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
 2. Personer med tillatelse etter EØS / EFTA-regelverket
 3. Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud innvilget etter 01.01.2003.

For disse gruppene må det foreligge et kommunalt vedtak om undervisning. Det kan bli krevd dekning av kostnad på undervisning for disse gruppene.

Dersom deltakeren omfattes av ”Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger” har han/hun egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.

Oppl3.jpg

Pris:
Opplæringen er gratis for den som oppfyller kravene.

Samarbeidspartnere:
Flyktningtjenesten i Namsos

Gjeldende lov og regelverk:
Stortingsmeldinger og rundskriv
Introduksjonsloven

Kontakt:
Namsos Opplæringssenter, Geilin 1, 7800 Namsos
Telefon: 74217500

Søknadsskjema:
Fås ved henvendelse til Namsos Opplæringssenter

 

Avklaringstid: 
1 – 4 uker

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
02.12.2019
Norskprøven

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099