Nytt ildsted - Meldepliktig

  • Skal du montere nytt ildsted kan du gjøre dette selv. Du må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted.
  • Installasjonen av ildstedet skal kontrolleres av feiertjenesten før ildstedet tas i bruk om jobben ikke er utført av fagarbeider.
  • Du må også følge kravene til det ildstedet du ønsker å montere. Er du i tvil kan Feietjenesten bistå med tips og veiledning.
  • Det er ikke søknadspliktig og montere ildsted, men det er meldepliktig til Feiervesenet.

Rehabilitering av skorstein - Søknadspliktig