A A A contrast contrast

Om oss

Namsos kulturskole er et lovfestet kommunalt tilbud og tilbyr opplæring i dans, musikk, drama og kunst, og har også en egen elevbedrift. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skolene i kommunen.

 

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge til og med det semesteret de fyller 20 år og som er bosatt i Namsos kommune. Elever fra andre kommuner kan få plass når bostedskommunen dekker kostnaden (musikk), og/eller ved ledig kapasitet på gruppetilbud (kunst, dans, drama).

 

Kulturskolen driver fritidsklubben Gromus for ungdom og voksne med behov for spesiell tilrettelegging, og har også et profesjonelt teater, Teater NonStop, med 15 utviklingshemmede skuespillere. 

 

Eventuelle tilbud til voksne offentliggjøres med egen utlysning og til egne priser.

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099