Ordfører Arnhild Holstad
Ordfører Arnhild Holstad

Som ordfører er min oppgave å være ombud for alle kommunens innbyggere. Derfor ønsker jeg at dere tar kontakt. Du kan ta kontakt  på flere måter:

Som innbygger kan du ta opp det du måtte ønske, og jeg lover å lytte.

Ha en fin dag!

Mvh
Arnhild Holstad
Ordfører

Avtaler i uke 47

Mandag 18.11.:

 • Representantskapsmøte i Midtre Namdal Avfallsselskap, Barlia
 • Møte i beredskapsstyret i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, Barlia
 • Representantskapsmøte i Namdal rehabilitering, Barlia
 • Rådmannen presenterer sitt budsjett, kommunestyresalen
 • Møte mellom Namsos Ap og Fagforbundet om samarbeidsavtale

Tirsdag 19.11.:

 • Møte i Råd for samarbeid med arbeidsliv Trøndelag, Steinkjer
 • Kulturskoleforestilling, Namsos kulturhus

Onsdag 20.11.:

 • Innlegg i KrFUs årsmøte
 • Middag i anledning bispevisitas

Torsdag 21.11.:

 • Næringskonferanse med påfølgende middag, Namsos

Lørdag 23.11.:

 • Åpning av kunstutstilling med Kamme Greiff, Namsos kulturhus
 • Tenning av julegran, Festplassen

Søndag 24.11.:

 • Gudstjeneste i anledning bispevisitasen
 • Kirkekaffe i anledning bispevisitasen