A A A contrast contrast

Planer, mål og strategier

Leseplaner

Skolebibliotekplan

Skolebiblioteket skal være en del av skolens pedagogiske virksomhet. Elevene på skolene i Namsos kommune skal lese HVER dag i bøker fra skolebiblioteket; både på skolen og i fritiden. Skolebibliotekplan 2019
2019-09-11
Lese- og skriveopplæring 8., 9. og 10. årstrinn

Leseplanen for Namsos kommune er nå digitalisert!

Leseplan for Namsos kommune

2019-05-02
Glade og hoppende barn

Elevenes skolemiljø - Handlingsplan

Kapittel 9 A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
2018-02-05
Kulreramme2

Overgangsrutiner barnehage-skole

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.
2017-02-17
Ordensreglement

Overgangsrutiner fra barneskole til ungdomsskole

Rutiner i forbindelse med overgangen fra barneskolene til ungdomsskolene i Namsos kommune.
2017-02-17
Barnehender2

Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Namsos

Denne planen er å anse som skolenes tiltaksplan mot mobbing og krenkende atferd. Skolenes planfestede og systematiske arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing forstås som et antimobbeprogram.
2016-05-23

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099