Hemnafjellet fra Botnfjellet

Vedtatt planstrategi for Nye Namsos

Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund Krets har valgt å gå sammen om å danne en ny kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunen skal hete Namsos, og vil ha om lag 15 300 innbyggere ved sammenslåingstidspunktet. Politikerne i fellesnemnda har vedtatt et styringsdokument for sammenslåingen. I styringsdokumentet er arbeidet med å slå sammen kommunene vedtatt organisert som et program, med flere delprosjekter med felles overordnet mål.