Organisasjonskart

Politisk organisasjonskart 01.03.2016

Namsos kommunestyre

Medlemmer 2015-2019

Kommunens øverste folkevalgte organ i perioden 2015 - 2019 består av 27 representanter. 
Av disse er: 

13 fra Arbeiderpartiet 4 fra Høyre
2 fra Venstre 2 fra Senterpartiet
1 fra Kristelig folkeparti 2 fra Fremskrittspartiet
3 fra Sosialistisk Venstreparti

Ordfører er Arnhild Holstad fra Arbeiderpartiet,

Varaordfører er Lisa Therese Gamst Aglen, Høyre

Postadresse til ordfører/varaordfører: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos,
E-postadresse: postmottak@namsos.kommune.no

Tidligere kommunestyrer:

Medlemmer i perioden 2011-2015
Medlemmer perioden 2007-2011
Medlemmer perioden 2003-2007
Medlemmer perioden 1999-2003

Oppvekst, omsorg og kultur

Trine Fagerhaug
trine.fagerhaug@ntfk.no, AP leder

Geir Tore Buvarp 
geir.tore.buvarp@avinor.no, H nestleder

Cato Berg
cat-b@online.no AP

Frank Grydeland
frank.grydeland@helse-midt.no AP

Rita Aglen
ritaaglen@hotmail.com, KRF

Siri Andreassen Devik
siri.a.devik@nord.no, SV

Olav Kristoffer Selnes
Olav-k-hegge.selnes@namsos.kommune.no, V

Plan, byggesak og teknisk drift

Leder: Kåre Kvåle
kare.kvale@korall.no, tlf. 917 237 22

Nestleder: Marte Jensen
marte.chr.jensen@gmail.com, tlf. 909 909 23

Bjørn Helmersen
brh@nte.no, tlf. 950 52036

Tove Ness
tove.m.ness@nord.no, tlf. 482 37420

Sigurd Pettersen
sigurd.pettersen@grong-sparebank.no, tlf. 905 682 02

Tor Jørgen Olsen
tor-jorgen.olsen@namsos.kommune.no, tlf. 959 88139

Stein Tore Wolff
st-t@ntebb.no, 915 84244

Eldres råd

Politisk valgte:
Gunnar Hojem                                     vara: Einar J. Skorstad
Jørund Sandnes                                  vara: Eli Kristiansen

Namsos pensjonistforening:
Gerd Nordmeland                               vara: Per Otto Mentsen
Knut Romstad                                      vara: Kari Pedersen
Bjørg Andreassen                                vara: Liv Lein

Bangsund/Klinga pensjonistlag:
Asbjørn Flosand                                  vara: Asbjørn Haugum

Fagforbundet:
Håkon Rygh                                        vara: Ingen

Leder:
Gerd Nordmeland 
morten.nordmeland@ntebb.no    
tlf 483 00669

Nestleder:  
Knut Romstad
knutolavromstad@gmail.com       
tlf 414 54270


Møtesekretær Marit Grøtan  

Råd for funksjonshemmede

Politisk valgte medlemmer:     Politisk valgte varamedlemmer:

Arnulf Bergum  
Åse Nordgård     
Christoffer Ledang   

Jan Arve Homstad
Bjørn Leirvik
Svein Hagen
Brukerrepresentanter:   Vararepresentanter:

Jan Ivar Bentsen (Norges blindeforbund)  
Ole Jørgen Dekkerhus (Mental Helse)
Laila Martinsen (Norges Handikapforbund)   

Margrete Lyngstad (Diabetesforbundet)
Helene Rønning (Revmatikerforbundet)
Andreas Nilsen (NFU)
Administrasjonens representanter     Vararepresentanter
Hanne Marthe Breivik 
 

Kjeld-Erik Sandbakken
Tore Flosand

Leder:
Arnulf Bergum
arnulf.bergum@gmail.com 
tlf. 458 60101

Nestleder:
Jan Ivar Bentsen
jaibents@online.no tlf. 413 04545

Møtesekretær: Marit Grøtan

Otterøyrådet

Medlemmer:

Sigrid Aaring 
sigridaaring@gmail.com 
tlf: 992 28729

Nestleder: 
Siri Devik 
siri.a.devik@nord.no 
tlf: 473 70814

Sofia Ekker: saafiekker@gmail.com
Pål Hoddø: paal-hod@online.no
Tom Prytz: tom.prytz@ntebb.no