A A A contrast contrast

PPT

bildePPT.JPG


PPT Midtre-Namdal samkommune er en samkommunal tjeneste, og betjener kommunene Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla og Flatanger. PPT Midtre-Namdal betjener også Olav Duun videregående skole.  Kontoret er lokalisert i Namsos.

PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at PPT skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdoms/voksnes behov, er tjenesten avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder eleven selv,  foresatte og skole/barnehage.  PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.


PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter spesialundervisning. Vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det får, blir gjort av oppvekstsjef, rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet.


For oppmelding til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.


Tjenesten har kontorer i Familiens hus i Namsos. .
Leder for tjenesten er Åse Kristiansen.

Jente i treet

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig leseprosjekt

Leseopplæring i Namsos kommune

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig prosjekt for å bedre elevenes lese- og skriveferdigheter. Dette for å bedre elevenes læringsutbytte og i det lange løp minske frafallet ved den videregående opplæringen. Prosjektets målgruppe ...
2016-10-25
Dysleksi - Namsos barneskole

Namsos barneskole jobber for å bli Namsos første dysleksivennlige skole!

Dysleksi på dagsorden

2016-01-12
Bok og blyanter

Namsos kommune legger om den tilpassede opplæringen. Les mer om hvordan.

Tilpasset opplæring/spesialundervisning

Namsos kommune har brukt mye tid på å vurdere hvordan vi kan iverksette en tilpassa opplæring og spesialundervisning som er effektiv og kommer flest mulig elever til gode.
2014-09-11

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099