Rus- og psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud til deg som har psykiske problemer og/eller rusproblemer i Namsos kommune.

Hvem kan ta kontakt/henvises til Rus- og psykisk helsetjeneste?

  • Personer i livskriser som har behov for samtaler
  • Personer med milde og moderate psykiske plager
  • Personer med psykiske lidelser som trenger oppfølging med samtaler eller hjelp til administrering av medisiner
  • Personer som har hatt samarbeid med psykiatrisk avdeling og trenger oppfølging når de kommer hjem
  • Personer med rusproblemer
  • Pårørende med bekymringer rettet mot rus og psykiske problemer

Dine rettigheter

Hvis du blir syk har du mange rettigheter som pasient. Blant annet har du i Norge rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, rett til valg av sykehus og rett til å klage på behandlingen.

Les mer om dine rettigheter her: