NB! Skal du søke skjenkebevilling, må du også søke om serveringsbevilling dersom du ikke har denne bevillingen fra før. Søknad om både skjenke- og serveringsbevilling kan gjøres på samme skjema, du må da krysse av for både skjenke- og serveringsbevilling.

Salgsbevilling for alkohol

Skjenkebevilling

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Kunnskapsprøven

Etablererprøven

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk