Blankettene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre.

Bruk av blanketter for lagring:

  • Vi anbefaler at du bruker Adobe Reader for å laste ned, fylle ut og lagre. Her kan du laste ned Adobe Reader
  • Velg skjemaene du vil fylle ut fra listen til venstre, last dem ned til din maskin, fyll ut og lagre.
  • Ferdig utfylte skjemaer og blanketter sendes som epost eller som utskrifter til kommunen.

Bruk av blanketter for utskrift:

  • Skjemaene skrives ut og fylles ut for hånd, og sendes deretter til kommunen.

Bruk ByggSøk:

Vi anbefaler at du bruker ByggSøk. ByggSøk guider deg gjennom utfyllingen av skjemaene, slik at søknaden er fullstendig og riktig utfylt før den sendes kommunen. 

Blanketter Skjema fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).