A A A contrast contrast

Skole

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 8 kommunale barnehager, 8 grunnskolervoksenopplæring, flyktningtjeneste og kulturskolen.

I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

 • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
 • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
 • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
 • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt
Bilde 5

Av lærere for lærere

Torsdag 31.10.19 ble det avholdt work shop av lærere, for lærere på samfunnshuset i Namsos. Her var nærmere 50 lærere på 1.-3.trinn fra nye Namsos samlet til verksted for å lage undervisningsmateriell. Materiellet brukes i leseopplæringa, og da sp...
2019-11-14
Leseplaner

Skolebibliotekplan

Skolebiblioteket skal være en del av skolens pedagogiske virksomhet. Elevene på skolene i Namsos kommune skal lese HVER dag i bøker fra skolebiblioteket; både på skolen og i fritiden. Skolebibliotekplan 2019
2019-09-11
Barn som løper i gresset

FerieCamp 2019

Velkommen som deltaker på FerieCamp 2019! Namsos kommune viderefører feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie! Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på årets feriecamp – et aktivt og spennende ferieti...
2019-09-05
Innskriving av elever

Skolestart høsten 2019

Velkommen til nytt skoleår! Grunnskolene i Namsos starter skoleåret 2019/2020 slik: Lærere og assistenter starter 12.august, 13.august og 14.august med planleggingsdager Lærere møter ved sin skole kl 08.00 - hvis ingen annen informasjon er...
2019-07-29
Lese- og skriveopplæring 8., 9. og 10. årstrinn

Leseplanen for Namsos kommune er nå digitalisert!

Leseplan for Namsos kommune

2019-05-02

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099