Tlf. 948 03 003
E-post postmottak
Besøksadresse: Carl Gulbransons gt. 4, 7800 Namsos
Åpningstider: mand.- fred.10.00-14.00

Ta kontakt med din skole for å få info om når du kan treffe helsesøsteren.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år.

​Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være lett å oppsøke, enten det gjelder små eller store problemer. Alle barn og unge har rett til helsekontroll i kommunen. Det skal være skolehelsetjeneste på alle skoler til og med videregående. Det gjelder både private og offentlige skoler.

Skolehelsetjenestens oppgaver er bl.a.:
  • Helseundersøkelser
  • Helseopplysning og gruppesamtaler
  • Foreldre og elevveiledning
  • Vaksinering
  • Tverrfaglig samarbeid med skolen/andre
  • Delta i helsefremmende tiltak/foreldremøter etc.
Helsesøster og skolelege har taushetsplikt.