A A A contrast contrast

Spesialundervisning, voksne

Spesialundervisning for voksne

Hva:

Skade eller sykdom kan føre til at man som voksen kan tape evner, ferdigheter eller kunnskaper man har hatt tidligere.

Innhold og målsettinger i denne spesialpedagogiske tjenesten tar utgangspunkt i individuelle behov, og hovedvekten kan fordeles innenfor følgende undervisningsemner: Talespråk / begrep, hørsel, mestring av ferdigheter i dagliglivet (ADL), opplæring i bruk av PC, atferdsvansker / sosiale ferdigheter, motoriske ferdigheter, lese- og  skriveferdigheter og matematikkferdigheter.

 

Hvem:

Voksne som trenger

- språktrening etter hjerneslag (afasi)

- gjeninnlæring av ferdigheter i forbindelse med store psykiske vansker

- taletrening etter sykdom i taleorganene

- trening i å bevege seg etter tap av syn

- opplæring etter tap av hørsel

- gjeninnlæring av ferdigheter etter hodeskader

 

Voksne som har et spesielt behov for å utvikle eller opprettholde grunnleggende ferdigheter kan også ha rett til opplæring. Dette gjelder for eksempel personer med utviklingshemming.

 

Pris:

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

 

Samarbeidspartnere:

PPT – Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste

Andre instanser med spesialkompetanse i kommunen.

Faginstanser på 2. og 3.-linjenivå.

 

Gjeldende lov og regelverk:

Opplæringslova § 4A-2

 

Kontakt:

Namsos Opplæringssenter, Geilin 1 , 7800 Namsos,
enten på telefon 74217500, pr. post, henvendelse i Geilin 1
eller pr. e-post: nos@namsos.kommune.no 

Før opplæring kan starte må det foretas en sakkyndig vurdering. Denne gjennomføres vanligvis av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Deretter blir det eventuelt fattet et enkeltvedtak om opplæring.

 

Søknadsskjema

Skjema kan også fås tilsendt fra Servicekontoret i Namsos kommune eller Namsos Opplæringssenter, alternativt hentes på disse stedene.

Søknad sendes Namsos Opplæringssenter.

Behandlingstid

3 uker etter at sakkyndig vurdering foreligger.

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
06.12.2019
Norskprøven

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099