A A A contrast contrast

Statsborgerprøve

STATSBORGERSKAP

Fra 1.1.2017 ble det innført nye krav til personer som skal søke norsk statsborgerskap.

Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Reglene er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere.

(se UDI for mere info)

Kravene er:

Gjennomført rett og plikt; 550 + 50 timer (dokumentasjon på dette)

Bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2.

Bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven (som er kun på norsk).

 

Unntak fra krav:

Unntak fra plikt til 550 timer norskopplæring; bestått norskprøve muntlig og skriftlig med minimum nivå A2, eller gjennomført opplæring i norskfaget i grunnskole for voksne, eller i videregående skole hvor det er satt standpunktkarakter i faget.

Unntak fra 50 timer i samfunnskunnskap; gjennomført opplæring i samfunnsfag i grunnskole for voksne, eller i videregående skole hvor det er satt standpunktkarakter i faget.

 

For å få godkjent unntak;

Namsos kommune v/Namsos opplæringssenter gir vedtak om fritak på bakgrunn av; prøvebevis fra norskprøven, vitnemål fra grunnskole for voksne eller vitnemål fra videregående skole. 

 

Har du behov for å ta prøver?

Kostnader:

Alle får ett kurs og en prøve i samfunnskunnskap gratis.

Ved behov for flere kurs/prøver:

Prøve i samfunnskunnskap; kr 600,-

Kurs i samfunnskunnskap; kr 3 000,- (inkluderer prøve)

Statsborgerprøve; kr 600,- (ingen gratis-forsøk på denne)

 

Påmelding:

Norskprøven.no

Samfunnskunnsskapsprøven.no

Statsborgerprøven.no

Ved spørsmål ta kontakt med Namsos opplæringssenter.

Skolen har eget skjema for påmelding.

Påmeldingen er bindende, det vil si, har du meldt deg på må du betale.

For å få ta prøven må du vise kvittering for betalt avgift.

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
02.12.2019
Norskprøven

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099