Rarnrnesøknad uten behov for dispensasjon

 12 uker

Endring av rarnrnesøknad etter (pbl § 20-1)

 12 uker

Søknad ett trinn i samsvar med reguleringsplan, men med merknader fra nabo

 12 uker

Alle typer søknader (pbl §§ 20-1 og 20-2) med behov dispensasjon fra bygningsloven og/eller tekniske forskrifter

12 uker

Dispensasjon fra bygningslov og teknisk forskrift

 12 uker

Søknad i ett-trinn uten behov for disp. eller merknader fra naboer og avklart i forhold til andre myndigheter

3 uker

Søknad om deling av grunneiendom uten behov for disp. eller merknader fra naboer og avklart i forhold til andre myndigheter

3 uker

Søknad (§20-2) i samsvar med plan. Ved evt merknad/protest fra nabo kan ikke tiltaket igangsettes før søknaden er behandlet.

 3 uker

Alle typer søknader(pbl §§ 20-1 og 20-2) med behov for dispensasjon fra gjeldende arealplan.

Uten frist

Dispensasjon fra gjeldende arealplan

Uten frist

Forhåndskonferanse

 2 uker

Igangsettingstillatelse

3 uker

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

3 uker

Klagebehandling

8 uker