Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

TT-kort tildeles 4 ganger pr. år.

Tjenestebeskrivelse

For å få hjelp med søknaden kan Brukerkontoret kontaktes.

Hvis annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha ditt samtykke/fullmakt.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) - mer informasjon

Informasjon fra helsenorge.no