Kurset holdes av Anne-Grethe de Geus fra Tilskuddsportalen sentralt.

Bruk av Tilskuddsportalen og deltakelse på kurset er gratis for lag og foreninger i nye og gamle Namsos kommune. Portalen har tilgang til mer enn 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne frem i «tilskuddsjungelen».

Tema:

  • hvordan finne aktuelle tilskudd å søke på
  • hvordan skrive bedre søknader
  • siste nytt om tilskudd og frister
  • dele informasjon og lære av hverandre
  • motta viktig informasjon fra kommunen
  • få månedlig nyhetsbrev med råd om tilskudd

Påmelding til postmottak@namsos.kommune.no innen fredag 12. 04.19