Feiertjenesten i Namsos utfører lovpålagte tilsyn i Namsos og Fosnes kommune.

Lovbestemt feiing og tilsyn skal foretas etter behov, jfr. Brannloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.  Behovet for feiing og tilsyn fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster, risikovurdering m.m.og dette vurderes av feieren.

 

Hva innebærer ett tilsyn?

·         Kontroll av skorsteiner

·         Kontroll av ildstedet

·         Kontroll av slokkeutstyr

·         Kontroll av røykvarslere

·         Gir informasjon om god og riktig fyringsvaner

·         Generell informasjon om brannsikkerhet

 

-Vi minner om at alt arbeid vi i feieravdelingen utfører ute, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.