Namsos kommune er gjennom lovverket pålagt ansvar for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Kommunen ønsker ut fra dette å skape et samfunn som alle opplever som miljøvennlig og trafikksikkert.

For å få til dette må det iverksettes tiltak som bedrer miljø og trafikksikkerhet på alle nivå.

For å oppnå økt innsats i dette arbeidet har kommunen utarbeidet en tiltaksplan som det skal arbeides etter. I dette arbeidet ønsker kommunen å involvere så vel statlige og
fylkeskommunale myndigheter som lokale lag og foreninger, skoler, velforeninger med flere. Det er viktig at alle kommunale og andre etater og samarbeidspartnere tar del i dette arbeidet og får gjennomført de tiltak de naturlig har ansvar for.

VISJON
Kommunen har i sitt trafikksikkerhetsarbeid en ”0-visjon”.
Ingen drepte eller skadde i Namsostrafikken!

Trafikksikkerhetsutvalg

Namsos kommunes Trafikksikkerhestutvalg har laget en Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet for perioden 2017-2020. Nullvisjon ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig skade.

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å nå de nasjonale målene om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Namsos kommune kjenner dette ansvaret og ønsker å skape et samfunn som alle opplever som miljøvennlig og trafikksikkert.

Namsos kommune vil iverksette tiltak som bedrer miljø og trafikksikkerhet på alle nivå.

For å oppnå økt innsats i dette arbeidet har kommunen utarbeidet en tiltaksplan som det skal arbeides etter de kommende 4 år. I dette arbeidet ønsker kommunen å involvere så vel statlige og
fylkeskommunale myndigheter som lokale lag og foreninger, skoler, velforeninger med flere.

Det er viktig at alle kommunale og andre etater og samarbeidspartnere tar del i dette arbeidet og får gjennomført de tiltak de naturlig har ansvar for.

Kontaktinformasjon, Trafiksikkerhetsutvalget

Per Erik Arnø fra Kommunelegen i MNS innkalles ved behov i møtene i arbeidsgruppa.

 

Trygg Trafikk