A A A contrast contrast

Elevforsikring

Ulykkesforsikring for elever

I følge opplæringslovens § 13-3b plikter kommunene å ha ulykkesforsikring på elevene. Forskriften til opplæringsloven gir nærmere retningslinjer for hva en slik forsikring minimum skal dekke.

Forsikringen gjelder:

 • på skolen i opplæringstiden
 • på skolevei
 • under praktisk yrkesopplæring
 • under skoleturer som skolen er ansvarlig for.

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet hvis ikke dette er dekt av folketrygden eller yrkeskadeforsikringslova. Forsikringen dekker også tannskader etter nærmere angitte regler i forskriften.

Informasjonsbrosjyre - barneulykkesforsikring, Namsos kommune

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099