A A A contrast contrast

Utleie av skolelokaler

Retningslinjer for utleie av skolelokaler i Namsos kommune

Utleie av skolelokaler
 1. Det er rektor ved den enkelte skole som står for utleie av skolene. Forespørsler og søknader om utleie rettes til rektor. Den enkelte skole kan ha nærmere retningslinjer tilpasset lokale forhold.

   

 

2. Organisert aktivitet for barn og unge til og med 15 år gis fri leie i kommunale lokaler og anlegg.

 

3. Studieforbund og medlemsorganisasjoner som holder kurs med tilskudd etter voksenopplæringslovens kapittel 2 har, etter søknad, rett til vederlagsfritt disposisjon av undervisningslokaler (voksenopplæringslovens § 7) til avholdelse av kurs.

 

4. Er det overnatting i forbindelse med utleie skal leie betales av alle leietakere

 

5. Utleier og leier underskriver en enkel leiekontrakt. Ved utleie av nøkler skal det kvitteres for det. Den enkelte skole kan kreve depositum for utlevering av nøkler

 

6. Leier er ansvarlig for rydding av benyttet lokaler og inventar. Skolen vil ellers utføre nødvendig rydding for leiers regning. Eventuelle skader meldes skolens kontaktperson. Det er en forutsetning for leie av lokaler at bruken avsluttes tidsnok til at forsvarlig rengjøring kan gjennomføres før lokalene på nytt skal brukes

 

7. All bruk av tobakk og alkohol er forbudt i kommunale bygg

 

8. I gymsaler skal sko som ikke setter merker brukes

 

9. Ved overnatting i skolebygg må instruks fra brannmesteren i Namsos følges.

 

10. Når utleie skal betales gjelder følgende satser pr døgn:

 

 1. Rom

Ukedager

Pr time

Helg

Pr time

Klasserom

270,-

106,-

540,-

215,-

Gymnastikksal med dusjer

680,-

215,- for første time, deretter 135,- pr påbegynt time

1360,-        

425,- for første time, deretter 270,- pr påbegynt time      

Bare dusjer/garderober

210,-

 

 

420,-

Skolekjøkken

340,-

 

 

680,-

 

          Helg er fra fredag kl. 17.00- mandag kl. 07.00

 

11. Utleiesatsene skal indeksreguleres annet hvert år, første gang 01.01.2012

 

12. Disse retningslinjene gjelder fra 01.08.2015

 

Namsos 03.07.15
Svein Arild Rye       
Oppvekstsjef       

Retningslinjer - PFD-dokument

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099