A A A contrast contrast

Utsatt eller fremskutt skolestart

Utsatt eller fremskutt skolestart

 

Back 2 school, tegninger mm..jpg

Formål: Sikre foresattes rett til å få behandlet søknad om utsatt eller fremskutt skolestart, jf. § 2 - 1

Ansvar: Rektor

ReferanserOpplæringslova § 2 - 1

Utførelse:

 1. Etter sakkyndig vurdering, og med skriftlig samtykke fra foresatte, kan barnet få utsatt skolestart med ett år. Sakkyndig uttalelse fra PPT skal innhentes.

 2. Etter sakkyndig vurdering kan barnet, dersom foresatte søker skolen om det, få begynne på skolen ett år før ordinær skolestart når det innen 1. april har fylt 5 år. Sakkyndig uttalelse fra PPT skal innhentes. Rektor innhenter uttalelse.

 3. Etter søknad fra foresatte, undersøker rektor om det er grunnlag for utsatt eller fremskutt skolestart før vedtak fattes. Begrunnet vedtak sendes foresatte med kopi til servicekontoret. Kopi sendes til PPT dersom de har gjort en sakkyndig vurdering.
 4. Dersom utsatt/fremskutt skolestart medfører overfylte klasser og dermed klassedeling, skal rektor ikke innvilge søknaden.
 5. Enkeltvedtak kan i h.h.t. forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter at de foresatte har mottatt vedtaket. En evt. klage vurderes av rektor som har fattet vedtaket. Dersom det ikke er grunnlag for omgjøring av tidligere vedtak, sender rektor klagen med øvrig dokumentasjon til fylkesmannen v/utdanningsavdelingen for endelig vedtak.
Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099