Partienes listeforslag

 

Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Namsos kommune

 

Arbeiderpartiet

Arnhild Holstad, Namsos
Baard Skoglund Kristiansen, Jøa
Grete Kristine Oksdøl Lervik, Nord-Statland
Bjørn Roald Helmersen, Spillum
Gina Holmen Berre, Spillum
Svein Storø, Lund
Siv Grav, Bangsund
Hans Jarle Stein, Namdalseid
Renate Aglen Pedersen, Bangsund
Gunnar Hojem, Namsos
Marte Christin Jensen, Namsos
Espen Kristoffersen, Namsos
Tove Helene Fossland, Namdalseid
Jørn Helge Langstrand, Nord-Statland
Trine Pedersen Fagerhaug, Namsos
Frode Båtnes, Otterøya
Lene Bjørlykke Olufsen, Bangsund
Cato Berg, Namsos
Gunn Viviann Aarmo, Salsnes
Bernth-Erik Øien Fossli, Namdalseid
Silje Leirbekk, Jøa
Samer Omar, Namsos
Kristine Anzjøn Brattgjerd, Namdalseid
Frank Otto Grydeland, Spillum
Venke Marie Heimdal, Namsos
Joar Kolbjørn Reppen, Salsnes
Siv-Lena Mjønes, Namsos
Tom Cato Haukø Aune, Namsos
Trine Kjøl Oksdøl, Nord-Statland
Håvard Sæther, Namsos
Evelyn Grunnan, Namsos
Thore Jørgen Gustavsen, Namdalseid
Synnøve Helene Signe Broman, Bangsund
Jan Arve Homstad, Namsos
Karin Elisabeth Sinnes, Namsos
Bjørn Slørdal, Namdalseid
Aase Helene Aglen, Jøa
Egill Vatne, Salsnes
Åse Sofie Nordgård, Namsos
Terje Adde, Namsos
Anne Catalin Klingen, Bangsund
Bjørn Kristian Engen, Namsos
Berit Øie, Namsos
Sebastian Robert Wierzbicki, Namsos

Høyre

Lisa Therese Gamst Aglen, kunderådgiver
Amund Lein, daglig leder
Joar Olav Grøtting, daglig leder
Iren Anita Halbostad, geriatrisk sykepleier
Nils Sigurd Klykken, arbeidende styreleder
Øystein Sundnes, advokat
Elinor Sandvik Skjærvik, bestyrer
Olav Martin Ribsskog, pensjonist
Sigurd Pettersen, senior bedriftsrådgiver
Silje Sandnes, operasjonssykepleier
Mathis Andreas Heibert, overlege
Jørund Sverre Sandnes, boktrykker
Geir Tore Buvarp, lufthavnsjef
Mona Engstrøm, regnskapskonsulent
Arnt Skillingstad Rørvik, finansdirektør
Tom Collett Prytz, pensjonist
Morten Pedersen, daglig leder
Hege Bjørgum Skillingstad, advokat
Irina Vladimirovna Halbostad, kommunelege
Sissel Duun Kvalstad, butikmedarbeider
Per Bjarne Brasøygård, pensjonist
Siw Bleikvassli, advokat

Kristelig folkeparti

Anette Liseter, Namdalseid
Astrid Gustad Angelus, Namsos
Alfred Olav Fonn, Namsos
Per Olav Mork, Namsos
Margareth Kathrine Fonn, Spillum
Tone Laugen, Jøa
Johannes Berre, Spillum
Solfrid Berre, Spillum
Jon Olav Skreddernes, Jøa
Ida Alte, Nord-Statland
Martin Andre Lande Lindau, Namsos
Solvor Lende, Namsos
Yngve Arnljot Bondø, Nord-Statland
Ola Joakim Torske Ranheim, Jøa
Mathias Tværåli Stene, Namsos
Åsne Ramfjord, Namsos
Olav Johan Mork, Namdalseid
Lars Arnfinn Fjær, Namsos
Endre Stene, Spillum
Ole Hermann Melø, Namdalseid

Miljøpartiet De Grønne

Marion Fust Sæternes, arkitekt
Eivind Wilhelm Skorstad, fotograf
Ingvild Jostad, psykolog
Kristin Sandberg Valderaune, jusstudent
Vegar Bakke Larsen, kunstner
Kristin Kjørsvik, adjunkt
Anna Elizabeth Rønning, hudpleier

Rødt

Hanne Lise Fahsing, Spillum
Stian Haukø Skarstad, Namsos
Marie Humbernes, Namsos
Olav Endre Liseter, Namdalseid
May-Sissel Utvik, Namsos
Jon Martin Strat Thorsen, Namsos
Silje Elden Helmersen, Namsos
John Arne Andersen, Namsos
Kristine Elden Helmersen, Namsos
Kjell Harches Wessel, Namsos
Mia Sofie Mortensen, Fosslandsosen
Emil Behrns, Namsos
Heidi Engelin, Namsos
Olav Roger Laugen, Namsos
Kristin Sundsvik, Namsos
Marius Braateng Hojem, Namsos
Siri Barstad Aune, Bangsund
Martin Fyrileiv, Namsos
Jenny Sofie Dervishaj, Namsos
Geir Rønnes, Spillum
Pernille Østrem, Spillum
Adrian Angell Moe Selnes, Bangsund
Ida Torsdatter Kristensen, Namdalseid
Kim-Gunnar Skomsvold, Namsos
Tom Erik R. Johannessen, Namsos

Senterpartiet

Steinar Lyngstad, Namdalseid
Randi Dille, Namsos
Trygve Jonny Sandvik, Jøa
Peder Ingvaldsen, Namsos
Nina Edel Damås, Namdalseid
Kåre Kvåle, Spillum
Ingri Merete Langaas Mausner, Jøa
Sissel Stormo Holtan, Namdalseid
Ann-Hege Lervåg, Namsos
Bjørnar Schei, Jøa
Dag Bjørn Derås, Namdalseid
Bente Pedersen, Namsos
Bjørnar Edvin Smines, Lund
Roger Engesvik, Spillum
Bendik Nygård, Jøa
Kristine Altin, Namdalseid
Torgeir Flak, Bangsund
Sissel Margrethe Gjeset, Jøa
Svein Harald Westvik, Almlia
Rune Wik, Jøa
Gunn Aina Holvik, Namsos
Svenn Ove Jekthammer Fosseng, Jøa
Trine Bjørnvold Skulstad, Namdalseid
Alfred Skogmo, Spillum
Trine Skjærvik, Jøa
Olaf Aglen, Otterøya
Svenn Hallgeir Kaldahl, Statland
Reidun Kvalvik, Bangsund
Trude Sandstad Eldnes, Almlia
Tormod Andreas Bergum, Namsos
Gunn Ågot Leite, Jøa
Roger Bendiksen, Statland
Lars Jakob Jakobsen, Spillum
Bodil Silset, Namdalseid
Mathias Sellæg, Namsos
Grethe Lillian Tranaas, Jøa
Tomas Sandnes, Otterøya
Sigbjørn Johannes Gjeset, Jøa
John Otto Nordseth, Spillum
Marit Hoff, Jøa
Bodil Berg Nordtvedt, Namdalseid
Einar Johannes Skorstad, Namsos
Tor Ludvig Bøgseth, Namdalseid
Stian Skjærvik, Jøa
Karin Hegsethtrø, Namsos
Tone Beate Fossli, Namdalseid
Hanne Aakervik Berg, Bangsund

Fremskrittspartiet

Svein Erik Bugge, Namsos
Marika Aakervik Pedersen, Namsos
Christen Overgaard Sverkmo, Jøa
Stein Tore Wolff, Bangsund
Jonas Hoddø, Namsos
Anita Volden, Vemundvik
Jon Løvli, Namdalseid
Brian Olsen, Namsos
Trond Wibe, Namsos
Gunnar Modell, Namsos
Fanny Steffensen, Namsos
Bjørn Inge Sivertsen, Spillum

Sosialistisk Venstreparti

Kjersti Tommelstad, Namsos
Lars Østring, Sjøåsen
Margreet Sloot, Jøa
Simon Sanka Jensen, Namsos
Mona Fossland, Otterøya
Hilde Guddingsmo, Namsos
Kåre Aalberg, Vemundvik
Siri Andreassen Devik, Otterøya
Tom Knobloch, Namsos
Line Cesilie Fjær, Bangsund
Ellinor Evjen Fossland, Otterøya
Tom Verpe, Bangsund
Sandra Strand Hansen, Namsos
Jørgen Hoffmann, Namsos
Fanny Louise Wullum Fahsing, Namsos
John Patrick Lado, Namsos
Torild Irene Abel Løvmo, Jøa
Geir Strøm Aalberg, Namsos
Inger Margrethe Ugseth, Elvalandet
Kristoffer Bertelsen Johansen, Namsos
Ingunn Kongsmo, Lund
Tor Jørgen Olsen, Namsos
Torunn Jenny Guldvik, Namsos
Unni Helene Brøndbo, Namsos
Øyvind Holm, Namsos
Rita Sætran, Spillum
Eystein Stordal, Namsos
Karin Kvebæk, Namsos
Lars Høiby, Namsos
Grethe Elisabeth Sitter, Namsos
Tor Nordbakk, Jøa
Kari Ystgård, Namsos
Anita Solberg Singsdal, Namsos
Stig Jarl Bjøru, Jøa
Anne Theresia Gansmo, Vemundvik
Jarle Holien, Namsos
Bodil Sofie Hanssen, Namsos
Astrid Kristine Sørgjerd, Namsos
Gøran Larssen, Bangsund
Mary Louise Wullum, Namsos
Knut-Arne Lian, Otterøya
Karin Anna Elisabet Bergstrøm, Otterøya
Ingrid Sofie Østring, Namsos
Øystein Lie Sæther, Namsos

Venstre

Geir Olav Knappe, Namsos
Gro Olden Jørgensen, Namsos
Svein Lervik, Tøtdal
Audur Thorisdottir, Lund
Olav Kristoffer Hegge Selnes, Namsos
Hanna Kristine Rømo, Klinga
Agnar Forbord, Tøtdal
Eivor Hagerup, Otterøya
Inge Haarstad, Jøa
Anne Cecilie Ragna Holm, Bangsund
Viggo Reinert, Otterøya
Kirsten Reinert Hustad, Namsos
Bjørn Buner, Namsos
Susana Fernandes Castelejo, Bangsund
Arnt Ivar Jakobsen, Namsos
Ellen Hennissen, Bangsund
Frode Jarl Staldvik, Namsos
Astrid Eva Høye Prytz, Bangsund
Nils Roger Duna, Namsos
Bodil Marion Rømo, Gryta
Trond Roger Skogås-Rosendal, Namsos
Hasan Diab Nimer Hasanain, Namsos
Øystein Løfsnes, Spillum
Anne-Kristin Thoresen Johansen, Namsos
Reidar Tessem, Namsos
Trygve Johan Collett Ebbing, Bangsund
Gerd Grong, Namsos

 

 

Skal ditt parti stille liste?

Frister

Frist for innlevering av listeforslaget er mandag 1. april 2019 kl. 12.00
- Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen – det er altså ikke nok at listeforslaget er 
  poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende inn via posten
- Listen kan leveres direkte til Servicetorget Namsos kommune. Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-15.45
- Listen kan sendes på e-post for å rekke fristen, men originalen MÅ leveres i papir så snart som mulig
   etter fristen

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00


Om listeforslaget

Partier som tidligere har stilt til valg kan levere inn forslag etter reglene om forenklet behandling. Det vil si at det er tilstrekkelig at forslaget underskrivers av to styremedlemmer i lokalpartiet.
Reglene for underskrift av listeforslag finner du i valgloven § 6-3 (1) 

Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturene kommer på baksiden av selve listen. Det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark.

Alle som er oppført på et listeforslag får brev fra kommunen om dette. De har rett til å kreve seg fritatt fra valg, innen en frist som blir oppgitt i brevet.

Vennligst bruk denne malen for listeforslag.

 

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret. Eksempel: «Rødt», ikke «Namsos Rødt»
Hvert parti kan bare stille en liste til valget. Det må også fremgå på listeforslaget at det gjelder kommunestyrevalget 2019.


Nye lokallag i Namsos

Alt knyttet til signatur av listeforslagene osv. forutsetter at det nye lokallaget/forslagsstiller er registrert i Enhetsregisteret. Det innebærer at det nye lokallaget har oversendt følgende dokumenter for registrering hos Enhetsregisteret:
- stiftelsesdokumenter
- vedtekter
- protokoll som viser valg av styret

Eventuelle styreendringer vil fremgå av årsmøteprotokollen, som i så fall må sendes Enhetsregisteret.


Antall listekandidater

Det skal velges 41 medlemmer til det nye kommunestyret i Namsos. Listeforslaget må inneholde minimum 7 kandidater og maksimalt 47 kandidater.

Det kan gis stemmetillegg (kumulering) til inntil 6 kandidater. Disse må stå først i listeforslaget og med uthevet skrift.
Stemmetillegg betyr at kandidatene får et tillegg i sitt stemmetall som tilsvarer 25 % av det antall stemmesedler som gis til listen ved valget.


Vedlegg til listeforslaget

Det skal følge et vedlegg med listeforslaget, med kandidatenes fødselsdato, og fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget.
De partiene som er representert i dagens kommunestyrer har mottatt eget vedleggsskjema som valgansvarlig ber om at benyttes. Partier som ikke har mottatt denne listen, får den ved henvendelse til kommunen v/valgansvarlig. Det er ikke et krav at dette skjemaet benyttes, men et ønske.

Hvis en kandidat på liste ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i (nye) Namsos kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at denne vil være valgbar på valgdagen (altså bosatt i nye Namsos kommune på valgdagen)

Vedlegget kan med fordel oversendes elektronisk, da dataene skal overføres til et elektronisk valgadministrasjonssystem.

 

Alt du trenger å vite om valg finner du på Valg.no 

Du kan også ta kontakt med valgansvarlig for kommunevalget 2019 i nye Namsos kommune:
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Post: Valgstyret i Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos
Valgansvarlig Tine Nermark Johnsen, tlf: 941 74 355, e-post:
tine-nermark.johnsen@namsos.kommune.no

Valgstyret

Valgstyret for 2019 består av politikere fra hele den nye kommunen, og er valgt av fellesnemnda.

Valgstyrets medlemmer 2019:

Arnhild Holstad, Namsos AP, leder
Steinar Lyngstad, Namdalseid SP, nestleder
Baard S. Kristiansen, Fosnes AP
Arne Magnar Bratberg, Namdalseid AP
Trine Fagerhaug, Namsos AP
Gunn Aina Holvik, Namsos SP
Bjørnar Smines, Lund grendelag
Lisa Aglen, Namsos Høyre
Amund Lein, Namsos Høyre
Kjersti Tommelstad, Namsos SV
Mona Fossland, Namsos SV
Geir Olav Knappe, Namsos Venstre
Per Olav Mork, Namsos KrF
Stein Tore Wolff, Namsos FrP
Sissel Thorsen, Grønt Forum Fosnes

Valgkretser

Fellesnemnda for nye Namsos kommune har vedtatt å slå sammen noen kretser, og noen kretser har fått nytt navn:

Namsos krets (består som tidligere)
Bangsund krets (består som tidligere)
Otterøy krets (består som tidligere)
Sørenget krets – tidligere Sørenget krets og Elvalandet krets slås sammen
Jøa krets (består som tidligere)
Salsnes/Lund krets – tidligere Salsnes og Lund krets slås sammen
Namdalseid krets – kretsene Bjørgan, Solhaug og Sjøåsen slås sammen og gis nytt navn
Statland krets – tidligere Statland krets og Buvik krets slås sammen

 

Krets:                                Valglokale:                                                                 Åpningstid:

Namsos krets                  NTE Arena                                                                  Kl. 09.00-20.00

Bangsund krets              Bangsund skole                                                           Kl. 12.00-19.00

Otterøy krets                  Otterøy oppvekstsenter, gymsalen                              Kl. 12.00-19.00

Sørenget krets                Sørenget skole, gymsalen                                          Kl. 12.00-19.00

Jøa krets                         Fyret, foajeen                                                             Kl. 12.00-19.00

Salsnes/Lund krets         Lundstua                                                                     Kl. 12.00-19.00

Namdalseid krets           Namdalseid samfunnshus                                           Kl. 12.00-19.00

Statland krets                 Statland skole, gymsalen                                            Kl. 12.00-19.00

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Post: Valgstyret i Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos
Valgansvarlig Tine Nermark Johnsen, tlf. 94174355, e-post: 
tine-nermark.johnsen@namsos.kommune.no