• Vi renser drikkevannet
  • Vi sikrer tilgang på slukkevann dersom huset ditt brenner
  • Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke
  • Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig
  • Vi verner miljøet gjennom rensing/behandling av avløpsvann og avfall

Varsling:
Vi oppfordrer til at kommunen varsles først, selv om du tror skaden er på privat eiendom. Kommunens vakt vil så fortelle deg hva du må gjøre videre. 

Varsling til innbyggerne via SMS/talemelding/e-post
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.