Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med «Endring av reguleringsplan for Trettvikberga Steintak» del av gnr. 18 bnr 2 i Namsos kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig plass for produksjon og mellomlagring av masser fra steintaket ved utvidelse av arealet i eksisterende godkjent reguleringsplan.

Arealutnyttelsen er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det må i ht forskrift om konsekvensturedning §2 pkt. d foretas konsekvensutredning. 
Evt. spørsmål eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet, bes sendt til Siv. ing. Jan Lian AS, Overhallsveien 2004, 7863 Overhalla eller til jan@janlian.no innen 19.12.18

 

Planprogram

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill/merknader : 19.12.18


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

oversikt_trettvikberga
Tips en venn Skriv ut